Ugrás a részletekre ↓

Lelkigondozás

A UWC iskolák a diákok jóllétét, fejlődését és támogatását prioritásként kezelik – mind közösségi, mind egyéni szinten, és ennek kapcsán elismerik a diákokkal való egyéni törődés fontosságát a UWC-s közösségekben. Diákjaink a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeznek, ami tudatos elkötelezettségünket mutatja a sokszínűség iránt. Ezért igyekszünk támogatni őket, hogy sikeresen küzdjenek meg az olyan kihívásokkal,  mint az otthontól való elszakadás, egy új nyelv megtanulása, a komoly igénybevételt jelentő tanulmányok és még sok minden más.

Minden UWC iskola és college területén és kötelékében külön szakemberek támogatják a diákok jóllétét. Többek között kollégiumi felügyelők, diákokból álló szervezett támogatói csoportok, ápolónők, a diákügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettes, kollégiumi vezetők, pszichológusok és pszichoterapeuták vesznek részt ebben a munkában, és emellett, az iskolák közvetlen hozzáférést garantálnak a diákoknak a megfelelő egészségügyi ellátáshoz mind az iskola területén, mind annak környékén.

Fontos, hogy maguk a diákok is szánjanak időt a saját – az iskolán és a közösségen belül betöltött – szerepükről való reflektálásra. Ebbe beletartozik, hogy átgondolják, ők hogyan viselkednek másokkal és hogy felelősséget vállaljanak azért, hogy egy vidám és egymás iránti tisztelettel átitatott közösséget hozzanak létre. Végső soron a UWC-iskolák egy egyszerű elv mentén működnek, és ez a mások tisztelete. Ha pedig egy diák (legyen bár bejáró vagy bentlakó az intézményben) kiegyensúlyozott és biztonságban érzi magát, akkor mind az osztályteremben, mind a közösségben helyt tud állni. 

A diákok egyéni támogatásáért felelős munkatársak rendszeresen egyeztetnek annak érdekében, hogy munkájukkal mindannyian hozzájáruljanak egy egészséges közösség kialakításához, amely a közös élet, tanulás és munka színtere lehet. A diákok megérkezésükkor egy képzésen is részt vesznek, melynek kiemelt témája a sokszínűség és a kulturális érzékenység. A tanév során mind az iskola területén, mind azon túl rendszeresek az olyan megbeszélések, beszélgetések , melyek a UWC közösségi fókuszát hivatottak erősíteni a diákok körében. 

A UWC támogatja az egyes intézményekben dolgozó munkatársak közötti tapasztalatcserét is, méghozzá továbbképzés céljából szervezett fórumokkal– és a folyamatos együttműködést és támogatást előmozdító kezdeményezésekkel, melyek mindenkori célja a diákok testi-lelki jóllétének megőrzése.