Ugrás a tartalomhoz ↓

UWC Magyarország

A UWC Magyarországi Egyesülete a United World Colleges nemzetközi szervezetéhez kapcsolódó közhasznú nonprofit egyesület. Az UWC Magyarország legfontosabb tevékenységei közé tartozik az UWC mozgalom Magyarország számára felajánlott ösztöndíjainak pályáztatása, a legrátermettebb diákok kiválasztása és kiküldése, az UWC iskolákban tanuló magyar diákok segítése, az ösztöndíjon kívüli költségek előteremtése.

Bár a hivatalos megalakulást 2000 januárjában jegyezték be, akkor még Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete (EVIME) néven, az UWC Magyarországi Egyesülete már ezt megelőzően is több éve társadalmi munkában szervezett gyűlések, éves találkozók, válogatások és táborok keretében működött. Ez teremtette meg a már létező kapcsolatrendszer és együttműködés jogi keretét.

Az Egyesületet az elnökség vezeti, melynek 2017 augusztusa óta öt tagja van:

Elnök: dr. Szekeres Zsolt

Elnökségi tagok:

  • Adománygyüjtés, külkapcsolatok: Johanna Symmons 
  • Pénzügy: Minkó Anita
  • Ösztöndíjalap: Szilassi Zoltán 
  • Marketing, kampányok: Marjai Ádám 

Az elnökséget az Egyesület közgyűlése választja meg, amely évente egyszer üléseik. A közgyűlésen részt vehetnek az Egyesület tagjai és pártoló tagjai. Az elnökség megbízatása rendszerint egy évre szól, melynek végén az elnökség tagjai beszámolnak tevékenységükről a közgyűlésnek.

Az elnökség koordinálja az Egyesület jogi és pénzügyi feladatait, szervezi és ellenőrzi a válogatást és a válogatáshoz kapcsolódó más feladatokat, továbbá tartja a kapcsolatot az iskolákkal és a kint tanuló diákokkal és családjukkal.

Az elnökség munkáját az UWC Magyarország Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. Őket szintén egy évre választja meg a közgyűlés. A Felügyelő Bizottságnak 2017 augusztusa óta három tagja van: Scharek Mónika, Földesi Ferenc, és Böröczky László.

Az UWC Magyarország közösségét nem csak az Egyesület nyújtotta formális kapcsolat tart össze, hanem a közös élmények és barátságok, amik személyessé és barátságossá teszik az Egyesület életét.