Ugrás a részletekre ↓

UWC oktatási modell és értékek

 

“Többek vagyunk, mint amit magunkról gondolunk,csak rá kell hogy vezessenek bennünket erre; akkor talán az életünk további részében már nem érnénk be kevesebbel.”

Kurt Hahn, Founder of UWC

A UWC-t megkülönböztető oktatási modell központjában a tudatos sokszínűség áll. Ez az egész közösséget, mozgalmat áthatja, minden iskola fontos szervező eleme. Minden diák profitál abból, ha egy sokszínű közösségben tanulhat, ami tágítja a gondolkodásmódját és fejleszti személyiségét – mindamellett, hogy eközben nemzetközileg elismert érettségit szerezhet.

Segítünk a diákoknak abban, hogy felismerjék a változás és változtatás lehetőségét. Megtanulják, hogy képesek megváltoztatni a világot bátor tettekkel, személyes példamutatással és önzetlen vezetéssel. Támogatjuk a diákokat abban, hogy kiteljesedjenek és megvalósítsák önmagukat intellektuális, erkölcsi, esztétikai, érzelmi, társadalmi, lelki és fizikai értelemben egyaránt.

Az oktatási anyag hét fő elv mentén szerveződik, amelyek a „teljes ember” oktatása melletti elkötelezettségünket mutatják. Ezeket a békére, a fenntarthatóságra és a társadalmi igazságosságra való együttes törekvés alapozza meg – ami egyben alapvető célunk.

  1. A tanulás sokszínű közösségben zajlik. A diákokat olyan változatos régiókból és társadalmi csoportokból válogatjuk össze, amelyek a világban jelenlévő, különféle fokú és fajta közösségeken belüli és köztük fennálló feszültségeket is tükrözik.
  2. Az alkalmazott oktatási-nevelési módszer elvárja az interkulturális megértést és a másik iránti őszinte törődésre való képesség kifejlesztését, melynek alapját az itt megélt közös élettapasztalatok, az együttműködő és együtt alkotó közösség adják. Ebbe a globális kérdésekről, problémákról való eszmecsere és az azokkal való foglalkozás is beletartozik a béke előmozdítása érdekében.
  3. A testi erőnlét és az egészséges életmód a kiegyensúlyozott személyiség kialakításához alapvető. Az egészségtelen életmód korlátok közé szorítja az önmegvalósítást.
  4. A közösségi élet az iskolai élet sarokköve, mely az iskola minden egyes diákjának teljes és aktív részvételét igényli.
  5. A diákoktól elvárható, hogy határozottan tegyenek a fenntarthatóság előmozdításáért mind egyéni, mind intézményi szinten.
  6. A diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy egyéni kezdeményezőkészségükről, önfegyelmükről és felelősségtudatukról tanúbizonyságot tegyenek, és képesekké váljanak arra, hogy a kockázatokat kezeljék, a kihívásokat pedig bátran felvállalják.
  7. Az egyéni tehetséget és egyedi képességeket szükséges elismerni. Minden iskolában kell, hogy legyenek olyan programok, amelyek a diákok kibontakozását hivatottak segíteni.

Minden UWC iskola magáénak vallja a UWC küldetés fő értékeit, de mindegyik intézmény különböző formában működik - megtartva saját, különleges helyi és regionális identitását, jellemzőit. A UWC oktatási modellje egy közös keretrendszert biztosít, melyben az összes iskola működik. Nem tantervet ír elő, hanem arra fókuszál, ami a UWC oktatási filozófiáját egyedivé teszi.