Ugrás a részletekre ↓

Pénzügyi részletek

Az UWC Magyarország minden évben azokra az ösztöndíjakra keres jelentkezőket, amelyeket számunkra az UWC-iskolák felajánlanak. A felajánlások az iskolák saját pénzügyi és területi elosztási rendszere alapján történnek. Az UWC Magyarország alapelve, hogy az ösztöndíjakat az arra legalkalmasabbnak talált jelöltek nyerjék el, függetlenül a pályázó családjának anyagi helyzetétől. Az UWC-mozgalom ugyanakkor minden országban minden családtól elvárja, hogy lehetőségeik szerint hozzájáruljanak az ösztöndíj összegéhez. 

A családok anyagi helyzetének pontos felmérése céljából az iskolák egy részletes nyomtatvány kitöltését, és az abban foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumok melléklését várják el. Ezt a nyomtatványt minden, a válogatás harmadik fordulójába jutott diák családjának eljuttatjuk, kitölteni azonban csak a sikeres pályázóknak szükséges.

A pályázók szüleivel / gondviselőivel az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítés után személyes találkozót kezdeményezünk az anyagi hozzájárulás megbeszélésére, illetve a pénzügyi nyomtatvány kitöltésére. A találkozó során szívesen állunk rendelkezésre további információkkal és személyes illetve szülői tapasztalatokkal.

A pénzügyi részletek megtekintéséhez kattints arra az ösztöndíj-kategóriára, amelyikre jelentkezni szeretnél. A kategóriák részletes leírását és feltételeit ezen az oldalon találod.

Általános ösztöndíj 

Az ösztöndíj magában foglalja a tandíjat, a szállást, a napi háromszori étkezést és a Nemzetközi Érettségi Program vizsgadíját. Az iskolába való kiutazás költségének megtérítése és a zsebpénz a diák anyagi hátterétől függően egyes iskolákban igényelhető, de az ösztöndíjszabályzat szerint nem részei az ösztöndíjnak. A diákok tanulmányainak és külföldi életének járulékos költségei (pl. kirándulások, speciális egészségbiztosítás, stb.) szintén nem képezik az ösztöndíj részét.

Az iskolák minden családtól azt kérik, hogy lehetőségeik szerint maximálisan járuljanak hozzá az ösztöndíjhoz. A kategória angol elnevezése („up to fully funded”) is erre utal: az iskola a diák tanulmányainak költségét a rászorultság függvényében fedezi, akár teljes mértékben is. 

Az iskolák elvárják az UWC Magyarországtól, hogy felmérje a sikeres pályázók családjának anyagi helyzetét és beszerezze az ezt alátámasztó dokumentumokat (pl. hiteles jövedelemigazolás).

Az anyagi hozzájárulás meghatározására csak az ösztöndíjak elnyeréséről szóló döntés után kerül sor, így a család anyagi háttere semmilyen mértékben nem befolyásolja a válogatás folyamatát.

Amennyiben a család anyagi helyzete megengedi, lehetőség van az Ösztöndíjalap támogatására is, amely révén arra érdemes, rászoruló magyar diákoknak tudunk további ösztöndíjakat biztosítani.

Hátrányos helyzetű (HH) ösztöndíj
 

A hátrányos helyzetű ösztöndíjat elnyert pályázók családjának szintén ki kell töltenie az iskola által igényelt, pénzügyi helyzetet felmérő nyomtatványt.

Az anyagi szempontból hátrányos helyzetű ösztöndíjasainknak az UWC Magyarország finanszírozza a pályázók kiválasztásban való részvételét is (pl. jelentkezési díj, utazás, szállás és ellátás az interaktív fordulón).

Szükség esetén lehetőség van az ösztöndíjak járulékos költségeinek (zsebpénz, évi egyszeri oda- és visszaút, iskolai kirándulások, stb.) fedezésére is az iskola vagy az UWC Magyarország által.

Az anyagi hozzájárulás meghatározására csak az ösztöndíjak elnyeréséről szóló döntés után kerül sor, így a család anyagi háttere semmilyen mértékben nem befolyásolja a válogatás folyamatát.

Amennyiben a család anyagi helyzete megengedi, lehetőség van az Ösztöndíjalap támogatására is, amely révén arra érdemes, rászoruló magyar diákoknak tudunk további ösztöndíjakat biztosítani.

Részösztöndíj
 

A részösztöndíj esetében az anyagi hozzájárulás mértéke magas, több millió forint egy tanévre. A 2024/26-os tanévekre évi 9 és 17 millió forint közötti hozzájárulást várnak el a részösztöndíjakat felajánló iskolák. Ezen iskolák feltételeiről a részösztöndíj kategóriában regisztráló jelentkezőket külön értesítjük. Az egyes UWC-iskolák tanulmányi költségeiről az alábbi oldalon található tájékoztatás (angol nyelven).

Az ösztöndíj által nem fedezett járulékos költségek (zsebpénz, kiutazás, iskolai kirándulások, stb.) finanszírozását is a családoktól várják az iskolák.

Továbbá a részösztöndíjat elnyerő diák családja vállalja, hogy az Ösztöndíjalapot két éven keresztül évente 500 000 forinttal támogatja annak érdekében, hogy az UWC Magyarország minél több arra érdemes, rászoruló magyar diáknak tudjon ösztöndíjat biztosítani.

Az anyagi hozzájárulás számszerű meghatározására csak az ösztöndíjak elnyeréséről szóló döntés után kerül sor. A részösztöndíjra pályázó diákok csak az UWC Magyarország számára felajánlott, kis mértékben vagy egyáltalán nem támogatott („partially funded” vagy „unfunded”) helyeket tölthetik be.