Ugrás a részletekre ↓

UWC Magyarország

Az UWC Magyarországi Egyesülete a United World Colleges nemzetközi szervezetéhez kapcsolódó közhasznú nonprofit egyesület. Az UWC Magyarország legfontosabb tevékenységei közé tartozik az UWC mozgalom Magyarország számára felajánlott ösztöndíjainak pályáztatása, a legrátermettebb diákok kiválasztása és kiküldése, az UWC iskolákban tanuló magyar diákok segítése, az ösztöndíjon kívüli költségek előteremtése.

Egyesületünk hivatalos megalakulását 2000 januárjában jegyezték be, akkor még Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete (EVIME) néven, azoban az UWC Magyarországi Egyesülete már ezt megelőzően is több éve társadalmi munkában szervezett gyűlések, éves találkozók, válogatások és táborok keretében működött. Ez teremtette meg a már létező kapcsolatrendszer és együttműködés jogi keretét.

Az Egyesületet öttagú elnökség vezeti, melynek 2022 júniusa óta tagjai:

  • Gyurica Eszter (Elnök)
  • Armuth Tamás (Pénzügyek)
  • Stupek Katalin (Önkéntesszervezés) 
  • Szilassi Zoltán (Ösztöndíjalap)
  • Vass Lőrinc (Kommunikáció) 

Az elnökséget az Egyesület közgyűlése választja meg, amely évente egyszer üléseik. A közgyűlésen részt vehetnek az Egyesület tagjai és pártoló tagjai. Az elnökség megbízatása egy évre szól, melynek végén az elnökség tagjai beszámolnak tevékenységükről a közgyűlésnek.

Az elnökség koordinálja az Egyesület jogi és pénzügyi feladatait, szervezi és ellenőrzi a válogatást és a válogatáshoz kapcsolódó más tevékenységeket, továbbá tartja a kapcsolatot az iskolákkal és a kint tanuló diákokkal és családjukkal.

Az elnökség munkáját az UWC Magyarország felügyelőbizottsága ellenőrzi. Őket szintén egy évre választja meg a közgyűlés. A háromfős felügyelőbizottság tagjai 2022 júniusa óta Kemény Szabolcs, Scharek Mónika, és Varga Éva.

Az UWC Magyarország közösségét nem csak az Egyesület nyújtotta formális kapcsolat tartja össze, hanem a közös élmények és barátságok, amik személyessé és barátságossá teszik az Egyesület életét.