Ugrás a részletekre ↓

Rólunk

Egyesületünk 

Az UWC Magyarországi Egyesülete a United World Colleges nemzetközi szervezetéhez kapcsolódó közhasznú nonprofit egyesület. Az UWC Magyarország célja szövetségbe tömöríteni mindazokat, akik felvállalják az együttműködést az UWC nemzetközi iskolahálózattal, illetőleg részesei képzésének, támogatják és ösztönzik az általa képviselt szemlélet kulturális, oktatási és szakmai értékek terjesztését, fórumot teremtenek a jelenlegi hallgatók és oktatók részére a képviselt kulturális értékek közvetítéséhez.

Az UWC Magyarország legfontosabb tevékenységei közé tartozik az UWC-mozgalom Magyarország számára felajánlott ösztöndíjainak pályáztatása és a legrátermettebb diákok kiválasztása, az UWC iskolákban tanuló magyar diákok segítése, a magyar UWC-s alumni és pártfogó közösség összefogása, a hazai ösztöndíj adományozás megszervezése és az egyesület Ösztöndíjalapjának a közgyűlés által elfogadott belső szabályzata szerinti kezelése, az ösztöndíjakon kívüli egyesületi működési költségek előteremtése, valamint a magyar érdekek képviselete az UWC és az International Baccalaureate (IB, „Nemzetközi Érettségi”) szervezeteivel és intézményeivel.

Egyesületünk hivatalos megalakulását 2000 januárjában jegyezték be, akkor még Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete (EVIME) néven, azonban közösségünk már ezt megelőzően is több éve társadalmi munkában szervezett gyűlések, éves találkozók, válogatások és táborok keretében működött. Ez teremtette meg a már létező kapcsolatrendszer és együttműködés jogi keretét.

Az Egyesületet öttagú elnökség vezeti, melynek 2023 júniusa óta tagjai:

  • Szakál Ádám (Elnök)
  • Armuth Tamás (Pénzügyek)
  • Perge László (Válogatás) 
  • Szilassi Zoltán (Ösztöndíjalap)
  • Vass Lőrinc (Közösségszervezés) 

Az elnökséget az Egyesület közgyűlése választja meg, amely évente egyszer üléseik. A közgyűlésen részt vehetnek az Egyesület tagjai és pártoló tagjai. Az elnökség megbízatása egy évre szól, melynek végén az elnökség tagjai beszámolnak tevékenységükről a közgyűlésnek.

Az elnökség koordinálja az Egyesület jogi és pénzügyi feladatait, szervezi és ellenőrzi a válogatást és a válogatáshoz kapcsolódó más tevékenységeket, továbbá tartja a kapcsolatot az iskolákkal és a kint tanuló diákokkal és családjukkal.

Az elnökség munkáját az UWC Magyarország felügyelőbizottsága ellenőrzi. Őket szintén egy évre választja meg a közgyűlés. A háromfős felügyelőbizottság tagjai 2023 júniusa óta:

  • Kemény Szabolcs
  • Scharek Mónika
  • Varga Éva

Közösségünk

Az UWC Magyarország közösségét nem csak az Egyesület nyújtotta formális kapcsolat tartja össze, hanem a közös élmények és barátságok, amik személyessé és barátságossá teszik az Egyesület életét. A hivatalos egyesületi tagok mellett közösségünk részei a jelenlegi és korábbi UWC-s diákok és hozzátartozóik, valamint az egyesület tevékenységeit támogató önkénteseink, pártfogóink és partnereink is.