Ugrás a részletekre ↓

Tanulmányok

 

Hisszük, hogy mindenkinek juthat szerep abban, hogy a világot jobb hellyé tegye, bármilyen utat is választ.

Ezért olyan kihívásokkal teli és széleskörű képzést kínálunk, amely segít megszerezni a szükséges képesítéseket, hogy elérhesd az általad vágyott életet, és megvalósítsd azokat a változásokat, amelyeket mások számára szeretnél elérni.

Évről évre azzal a vággyal jelentkeznek a diákok az UWC-be, hogy olyan kihívásra leljenek, amely kimozdítja őket a komfortzónájukból. Hogy új perspektívákra nyissák meg elméjüket, és új készségeket és tehetségeket fedezzenek fel magukban.

Ez egy komoly igénybevételt jelentő tapasztalat, de olyan, amely megváltoztathatja azt, ahogyan a világot látod.

Az International Baccalaureate (Nemzetközi Érettségi) Diploma Program (16-19 éves korosztály)

 

Minden UWC-s 16 és 19 év közötti diák az International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) kereteiben végzi tanulmányait. Ez egy olyan kihívásokkal teli tanterv, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy számos tantárgyat és eszmét fedezzenek fel, miközben megismerik a közösségben végzett tevékenység és szolgálat fontosságát.

Az IBDP kidolgozásában az UWC maga is kulcsszerepet játszott az 1960-as években, és a két szervezet közötti kapcsolat még ma, évtizedekkel később is szoros.

Az IBDP célja, hogy „a világ minden táján a diákok aktív, empatikus emberekké váljanak, akik egész életükben folytatják a tanulást és megértik, hogy más emberek más nézőpontból látják a dolgokat és nekik is lehet igazuk." A világ legjobb egyetemeinek elismerését vívta ki azzal, hogy a szolgálatra, a kommunikációra, a csapatmunkára, a felelős vezetésre és a kritikus gondolkodásra helyezi a hangsúlyt.

 

„Bár az IBDP időnként eléggé megterhelő volt, és rengeteget kellett tanulnom, összességében sokkal magabiztosabbá tett, és megtanított tanulni. Az első felsőoktatásban töltött évemet sokkal könnyebbnek éreztem, mint az IBDP második évét. Sokkal biztosabb vagyok abban, amit mondok, mert utánajárok a dolgoknak, és sokkal jobban tudok írni is.”

- Leonor, az UWC Mahindra College végzett diákja

Milyen tárgyakat vehetnek fel a diákok az IBDP keretében?

A nemzetközi érettségire készülők egy-egy tárgyat választanak a következő hat csoport mindegyikéből:

  1. nyelv és irodalom
  2. idegennyelv
  3. egyének és társadalmak
  4. természettudományok
  5. matematika
  6. művészetek. (A művészeti tárgy helyett választható egy további természettudományi, egyének és társadalmak, vagy idegennyelv kategóriájába tartozó kurzus is.)

A diákok általában három tárgyat alap-, hármat pedig emelt szinten tanulnak. Az utóbbiaknál magasabb szintű tudásról és készségekről kell tanúbizonyságot tenniük. A felvehető tantárgyak pontos listája minden UWC-ben más, függően az iskola földrajzi elhelyezkedésétől és területi fókuszától.

 A hat tantárgycsoporton kívül a diákok az IBDP három további központi elvárását is teljesítik, amelyek fontos szerepet töltenek be az egész program szellemiségében:

Extended Essay (EE; egy hosszabb dolgozat) 

A tanulók részletesebben belemélyednek egy általuk választott témába, és dolgozatuk elkészítése közben elsajátítják az önálló kutatás és szövegalkotás azon készségeit, amelyeket később az egyetemen is elvárnak tőlük. A dolgozatot, amely legfeljebb 4000 szavas lehet, általában a már felvett hat tárgy valamelyikéből írják. A diákokat a kutatás és esszéírás során egy témavezető tanár segíti.
[ACCORDION] Theory of Knowledge (TOK; Ismeretelmélet): A kurzus arra ösztönzi a diákokat, hogy gondolkozzanak el a tudás fogalmán és természetén. Gondolják át, hogyan szerzünk bizonyosságot azokról a dolgokról, amelyeket tudni vélünk. A tárgyat szóbeli prezentáció és egy 1600 szavas dolgozat alapján pontozzák.

Theory of Knowledge (TOK; Ismeretelmélet) 

A kurzus arra ösztönzi a diákokat, hogy gondolkozzanak el a tudás fogalmán és természetén. Gondolják át, hogyan szerzünk bizonyosságot azokról a dolgokról, amelyeket tudni vélünk. A tárgyat szóbeli prezentáció és egy 1600 szavas dolgozat alapján pontozzák.

Creativity, Activity, Service (CAS; kreativitás, testmozgás és szolgálat) 

A program középpontjában a felelősségvállalás, a társadalmi, kreatív és szabadtéri tevékenységekhez szükséges készségek megszerzése áll, valamint a másokhoz való empatikus hozzáállás. Miközben aktív szerepet vállalnak a helyi közösség életében, a diákok sokféle projektben vesznek részt, amelyek segítenek kialakítani ezeket a képességeket.

 

 

A fiatalabb korosztály (2-15 évesek)

 

 

 

 

 

 

Számos UWC-iskola várja a fiatalabb korosztályba tartozó, akár 2 és 15 éves kor közötti diákokat is. Ezek az alsóbb évfolyamok az UWC összes iskolájában a 16-19 éves tanulóknak kínált IBDP program mellett, azt kiegészítve működnek. 

A fiatalabb korosztály diákjai olyan, az életkoruknak megfelelő oktatási programokban vesznek részt, amelyek összhangban vannak az UWC küldetésével, hogy az oktatás olyan erő legyen, amellyel a béke és a fenntartható jövő épül.

Tanulmányi szempontból pedig felkészülnek az IBDP UWC-s, szigorú követelményeire, ha később ebben a programban szeretnének továbbtanulni. De ezen túlmenően a 2-15 éves gyerekek a gyakorlatias, értékközpontú és holisztikus tanulási programokon keresztül megtanulnak aktív, tudatos közreműködőkké válni iskolájukban, helyi közösségeikben és a társadalomban. Bátorságot tanulnak a kérdésfelvetésre, az alkotásra és az aktív részvételre, és arra, hogy erős szociális, érzelmi és kreatív készségeket fejlesszenek ki az UWC-n túli életükhöz. 

A legtöbb fiatalabb korosztályt is oktató UWC-iskolában vegyesen vannak bentlakó és bejáró diákok. Hogy a diákok milyen életkorban kezdhetnek el bentlakó diákként az kampuszon élni, az egyes iskoláktól függ. Ez azt jelenti, hogy a kampusz terein osztoznak azok, akik részt vesznek az órákon, de az oktatási intézményen kívül, a családjukkal élnek, és azok, akik a kampuszon lévő kollégiumi épületek egyikében laknak. A kizárólag 15-19 éves korosztályt oktató UWC-kben minden diák a kampuszon él és tanul, bentlakó diákként. 

Fiatalabb korosztályokat is fogadó iskolák
UWC Changshu China (Kína) 

Az UWC Changshu China 15 és 19 év közötti bentlakó diákokat fogad. Az iskola a 15 éveseknek lehetőséget kínál arra, hogy beiratkozzanak egy egyéves alapozó programra, amely az IBDP-re (a 16-19 évesek programjára) való felkészülést szolgálja.

UWC East Africa (Tanzánia) 

Az UWC East Africa 3 és 20 év közötti diákokat fogad két kampuszán (Arusha és Moshi). Az iskola a 3-11 évesek számára az IB Primary Years Programme (PYP), a 11-16 évesek számára az IB Middle Years Programme (MYP)) nevű programot, a 16-20 évesek számára pedig az IBDP programot kínálja. Míg a Moshi Campus mindhárom programban bejáró és bentlakó diákokat is fogad, addig az Arusha Campus a PYP és MYP programban csak bejáró diákokat, az IBDP évfolyamokban pedig bejáró és bentlakó diákokat is. 

UWC ISAK Japan (Japán) 

Az UWC ISAK Japan 15 és 19 év közötti bentlakó diákokat fogad. A 15 éves diákok a 3 éves középiskolai programba lépve csatlakozhatnak az iskolához, amely a 10. évfolyamon a zászlóshajónak számító Leadership Programme („Felelős Vezetés Program”)-ra helyezi a hangsúlyt, majd összeolvad a 2 éves IBDP 11. évfolyamával (16-19 évesek). 

UWC Maastricht (Hollandia) 

Az UWC Maastricht 4 és 19 év közötti diákokat fogad. Az UWC Maastricht Primary School a 4-11 éves korosztályt oktatja, míg az UWC Maastricht Secondary School a 11-16 évesek számára kínálja az IB Middle Years Programme (MYP) nevű programot, a 16-19 évesek számára pedig az IBDPprogramot. Az UWC Maastricht diákjainak többsége bejáró, és a régióban él családjával. Csak az IBDP diákjai lakhatnak a kampuszon a bentlakásos program keretében, és a többségük így is tesz.

UWC South East Asia (Szingapúr) 

Az UWC South East Asia 4-18 éves bejáró és bentlakó diákokat fogad két kampuszon, melyek neve: Dover és East. Az UWC South East Asia koncepcióalapú K-12 tanterve minden korosztályú diáknak alapos felkészítést ad a jövőjükre nézvést azáltal, hogy az egyetemes fogalmak, elgondolások tanulását összekapcsolja a Szingapúrban szerzett valós tapasztalataikkal. Az új diákok bármelyik általános iskolai alsó tagozatos (4-11 évesek), felső tagozatos (12-14 évesek) vagy középiskolai (15-17 évesek) évfolyamon csatlakozhatnak az iskolához, és UWCSEA középiskolai diplomát és IB diplomát is szerezhetnek.

UWC Thailand (Thaiföld) 

Az UWC Thailand 2 és 18 év közötti tanulókat fogad. Az Early Childhood Programme (koragyermekkori, tulajdonképpen óvodai program) a legfiatalabb, 2 és 5 év közötti gyerekeknek nyújtja a játékos tanulás lehetőségét. Az iskola továbbá az IB Primary Years Programme (PYP) programot kínálja a 3-12 éveseknek, az IB Middle Years Programme (MYP) programot a 11-16 éveseknek, az IBDP-t pedig a 16-19 éveseknek. Az UWC Thailand bentlakásos programja a 9-12. évfolyamon tanulók számára áll nyitva, amely a MYP utolsó két évét és az IBDP-t foglalja magába. A bejáró diákok bármelyik évfolyamra beiratkozhatnak, ha állandó lakhelyük Phuketen van.

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa (Eswatini) 

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa 11 és 19 év közötti bejáró és bentlakó diákokat fogad. A 11-15 éves diákokat a Lower Secondary School fogadja, amelyben az iskola saját tantervét követik. A 15-17 éves diákok a Cambridge IGCSE programme keretein belül tanulhatnak, a 17-19 éves diákok pedig az IBDP szerint.

Fontos tudni, hogy aki fiatalabb korában valamilyen UWC-iskolába járt, nem kap automatikusan helyet az UWC-ben az IBDP-re is. A fiatalabb korosztály számára programokat kínáló iskolák gondos figyelemmel kísérik minden egyes diák fejlődését, hogy bizonyságot szerezzenek róla, a 16-19 évesek számára kidolgozott kétéves, magas követelményeket támasztó IBDP program a nekik megfelelő következő tanulmányi szakasz lesz-e. 

A fiatalabb korosztályok programjaival kapcsolatos további információkért a választott iskolához érdemes fordulni.