Ugrás a részletekre ↓

Tanulmányok

 

“Azt tartom az oktatás fő céljának, hogy segítsen megőrizni a fiatalokvállalkozó szellemű kiváncsiságát, leküzdhetetlen lelkierejét, kitartását, az értelmes önmegtartóztatásra való hajlandóságot éslegfőképpen pedíg az együttérzésre valóképességüket.”

Kurt Hahn, a  UWC mozgalom alapítója

A UWC egy globális oktatási szervezet, amely 155 ország több mint kilencezer diákját képzi évente. A kétéves program végén, a diákok a nemzetközi érettségit (International Baccalaureate, IB) teszik le, amely a világ legtöbb helyén elfogadott programja egyetemre készülő 16-19 éves fiatalok számára. 

Bár az IB tananyag áll minden UWC-iskola oktatási rendszerének középpontjában, a UWC-k többet nyújtanak, mint amit az IB tanmenete megkövetel. Ez következik a sokszínű diák- és tanári gárdából, akik változatos háttérrel rendelkeznek nemzetiségi, társadalmi, kulturális, nyelvi, politikai szempontból és iskolai végzettség tekintetében. A UWC felismerte, hogy a tantervnek is teret kell engednie annyiféle lehetséges megközelítésnek és felfogásnak, ahány diák tanul az iskolában. Így érezhetik, hogy tényleg érvényre tudják juttatni a hátterükből adódó egyedi nézőpontjaikat. A hivatalos IB-tananyag ezért kiegészül globális problémákról tartott workshopokkal, illetve egyéb olyan tevékenységekkel, amelyek fejlesztik a kritikus gondolkodást, és elősegítik, hogy a diákok bátran szembe tudjanak nézni a mai világ kihívásaival. 

A nemzetközi érettségi (IB)

Nemzetközi Érettségi Szervezetet (IBO, International Baccalaureate Organisation) 1968-ban alapították. Az IBO a kezdetektől támaszkodott a UWC segítségére, tekintettel arra, hogy a UWC-iskoláknak gazdag tapasztalata van a progresszív, interkulturális tanítás terén, amely nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatias oktatásra. A két szervezet között a mai napig szoros a kapcsolat.

A nemzetközi érettségi (IB) hivatalosan 1975-ben indult, miután hat évig tesztelték a walesi UWC Atlantic College-ban és más iskolákban. Az IB-program célja, hogy „a diákok aktív, empatikus emberekké váljanak, akik egész életükben folytatják a tanulást és értik, hogy más emberek más nézőpontból látják a dolgokat és nekik is lehet igazuk."

A különböző tanulmányi programok egyre népszerűbbekké váltak, ami annak is köszönhető, hogy az IB szervezete mára a nemzetközi oktatás mértékadó testületének számít. Ma már összesen 5000 iskola 1,3 millió diákja tanul ebben a rendszerben.

Milyen tárgyakat vehetnek fel a diákok az IB keretében?

A nemzetközi érettségire készülő tanulók egy-egy tárgyat választanak a következő hat csoportból:

1. Nyelv és irodalom

2. Idegennyelv

3. Társadalomtudományok

4. Természettudományok

5. Matematika

6. Művészetek (A hatodik kategória helyett választható egy további tárgy a 2-4. csoportból.)

 

A diákok hat tárgyat tanulnak, hármat alap- és hármat emelt szinten. Az utóbbiaknál magasabb szintű tudásról és készségekről kell tanúbizonyságot tenniük. A felvehető tantárgyak pontos listája minden UWC-ben más, függően az iskola földrajzi elhelyezkedésétől és területi fókuszától.

A hat tantárgycsoporton kívül a diákok az IB három további elvárását is teljesítik, amelyek fontos szerepet töltenek be az egész program szellemiségében:

  1. Egy hosszabb, legfeljebb 4000 szavas esszé ("Extended Essay", EE): A tanulók részletesebben megismerkednek egy általuk választott témával és a dolgozat elkészítése közben elsajátítják az önálló kutatás és szövegalkotás azon készségeit, amelyeket később az egyetemen elvárnak tőlük. Az esszét általában a már felvett hat tárgy valamelyikéből írják. A diákokat a kutatás és esszéírás során egy témavezető tanár segíti.
  2. Ismeretelmélet ("Theory of Knowledge", TOK): A kurzus arra biztatja a diákokat, hogy gondolkozzanak el a tudás fogalmán. Gondolják át, hogyan szerzünk bizonyosságot azokról a dolgokról, amelyeket tudni vélünk. A tárgyat szóbeli prezentáció és egy 1600 szavas esszé alapján pontozzák.

  3.  Kreativitás, cselekvés és szolgálat Creativity, Activity, Service (CAS): A program középpontjában a felelősségvállalás, a társadalmi, kreatív és szabadtéri tevékenységekhez szükséges készségek megszerzése áll, valamint a másokhoz való empatikus hozzáállás. A diákok sokféle projektben vesznek részt, amelyek segítenek kialakítani ezeket a képességeket, miközben aktív szerepet vállalnak a helyi közösség életében.

Ezeknek az elemeknek a kombinációja segít a diákoknak abban, hogy jobban tudják elemezni az információkat, átadni ötleteiket és elgondolásaikat, illetve hogy meggyőzően tudjanak érvelni. Mindezek előkészítik őket az egyetemi és további tanulmányokra. Emellett iskolai tanulmányaik során is fel tudják használni a megszerzett kulturális ismereteket. Felismerik saját magukban a gondolkodó ént, amely egyre több formában és módon kapcsolódik másokhoz.

Fiatalabb diákok

A UWC-k egy része fiatalabb, másfél és 15 év közötti gyerekek előtt is nyitva áll. A UWC Maastricht, a UWC South East Asia, a UWC Thailand és a UWC Waterford Kamhlaba is oktat a középiskolás kornál fiatalabb gyermekeket különböző tantervek, tanulmányi programok szerint.

Hiszünk abban, hogy a középiskola végén megszerezhető nemzetközi érettségihez hasonlóan az óvodás, általános- és középiskolás gyermekek számára is a minél teljesebb körű tapasztalatokat, közösségi munkát, művészeteket és projektmunkát kínáló oktatás a legmegfelelőbb. Mindez illeszkedik a UWC gyakorlatias, megtapasztalásra építő oktatási szemléletébe ("experiential learning"). A UWC hisz abban, hogy a fiatalabb diákok ugyanúgy képesek minderre, mint az érettségi előtt állók. A tanterv gondoskodik arról, hogy alkalmuk nyíljon kérdezni, alkotni, gondolkodni és aktívan részt venni a tevékenységekben, miközben a társas, érzelmi és kreatív készségek egész sorát sajátítják el.

UWC Maastricht A holland UWC-be bölcsődéstől a középiskolás koruk végéig járhatnak a gyerekek.

UWC South East Asia Szingapúrban a 4-15 év közötti gyerekek járhatnak az alsóbb osztályokba az ún. K-12 programban, amelynek végén egy kétéves nemzetközi GCSE-kurzust végeznek el.

UWC Thailand Thaiföldön a másfél éves bölcsődésektől a kiskamaszoknak szánt IB előkészítőig tartanak a fiatalabbaknak szánt programok.

Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa A szváziföldi UWC-iskolában háromféle tantervet készítettek elő, az IB-t is beleértve. Ezekből az ún. Waterford-tanterv és a nemzetközi GCSE a 11-16 éveseknek való.