Ugrás a részletekre ↓

Pénzügyi részletek

Egyesületünk minden évben azokra az ösztöndíjakra keres jelentkezőket, amelyeket számunkra a UWC iskolák felajánlanak. A felajánlásokat az iskolák saját pénzügyi és területi kiosztási rendszerük szerint teszik. A UWC Magyarország alapelve, hogy az ösztöndíjakat az arra legalkalmasabbnak, legméltóbbnak talált jelöltek nyerjék el, és erre a család anyagi helyzetének semmilyen hatása ne lehessen. A UWC mozgalom ugyanakkor minden országban, minden családtól azt kéri, hogy lehetőségeik szerint maximálisan járuljanak hozzá az ösztöndíj mértékéhez, hogy minél több diák járhasson UWC-be.

Az online pályázati felületen ki kell választani, hogy melyik típusú ösztöndíjra jelentkezel. Egyszerre csak egy típusú ösztöndíjra lehet jelentkezni. A válogatás során az ugyanazon típusú ösztöndíjra jelentkezők versenyeznek egymással.

Fontos: Nincs lehetőség konkrét iskolába jelentkezni, de az egyesület mindent megtesz azért, hogy  abba az országba utazzál, amelyiket te és családod preferálsz.

Az iskolák, hogy képet kapjanak a családok anyagi helyzetéről, egy részletes nyomtatvány kitöltését és az abban foglaltak alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását kérik a családoktól. Ezt a nyomtatványt az utolsó fordulóba jutott diákok családjának eljuttatjuk, de csak az ösztöndíjak odaítélése után kérjük vissza kitöltve.

A szülőkkel az ösztöndíj elnyeréséről szóló értesítés után személyes találkozót kezdeményezünk ennek megbeszélésére, illetve a nyomtatvány kitöltésére. A személyes találkozás során szívesen állunk rendelkezésre további szempontokkal, táblázatokkal és személyes, szülői tapasztalatokkal.

A pénzügyi részletek megtekintéséhez kattints az ösztöndíjtípusra, amelyikre jelentkezni szeretnél.

UWC ösztöndíj 

Az ösztöndíj magában foglalja a tandíjat, a szállás, napi háromszori étkezés és az alap orvosi ellátás költségét, valamint a Nemzetközi Érettségi vizsgadíját. Az iskolába való kiutazás költségének megtérítése és a zsebpénz a diák anyagi szükségleteitől függően egyes iskolákban kérhető, de főszabály szerint nem része az ösztöndíjnak. A diákok tanulmányainak, külföldi életének járulékos költségei (pl. utazások, kirándulások) szintén nem képezik részét az ösztöndíjnak.

Az iskolák minden családtól azt kérik, hogy lehetőségeik szerint maximálisan járuljanak hozzá az ösztöndíj mértékéhez. Az ösztöndíj-típus eredeti angol neve (need-based) is erre utal: az iskola olyan mértékben fedezi a diák tanulmányainak költségét, amennyiben az rászorul erre. Az iskolák egyesületünktől várják, hogy a család anyagi helyzetét felmérje, az ezt alátámasztó dokumentumokat (pl. hiteles jövedelemigazolás) beszerezze.

Amennyiben a család helyzete megengedi, egyesületünk azt kéri, hogy a fentieken túl ösztöndíjalapunkat is támogassák. 

A családok teljesítőképességük függvényében ajánlanak fel hozzájárulást, az anyagi háttér azonban nem befolyásolja a döntést, kizárni az anyagi háttér miatt senkit nem fogunk. Ha a család anyagi helyzete azt indokolja, az iskola akár az ösztöndíj értékének száz százalékát is vállalja. 

A felajánlásokra csak az ösztöndíjak elnyeréséről és elosztásáról szóló döntés után kerül sor. Így ezek összegének az ösztöndíj odaítélésére nincs hatásuk.

UWC ösztöndíj hátrányos helyzetű diákoknak
 

A hátrányos helyzetű diákoknak szóló ösztöndíjpályázatot elnyert diák családjának szintén ki kell töltenie az iskola nyomtatványát. Egyesületünk támogatás mértékének meghatározásánál szintén ebből a táblázatból fog kiindulni.

A pályázó családok anyagi hátterétől függően egyesületünk finanszírozza a pályázók kiválasztásban való részvételét (pl. utazás a válogatás fordulóira, szállás és ellátás az utolsó forduló alatt).

Egyesületünk vállalja, hogy a szükséges mértékben fedezi az ösztöndíjak járulékos költségeit (zsebpénz, évi egyszeri oda-és visszaút, iskolai kirándulások, stb.)

UWC részösztöndíj
 

Ennél a típusú ösztöndíjnál a hozzájárulás mértéke magas, több millió forint egy évre. Az ilyen ösztöndíjat felajánló iskolák erre vonatkozó elvárásáról az erre az ösztöndíjra regisztráló jelentkezőket e-mail útján értesítjük.

Mivel a  UWC részösztöndíjra tapasztalataink szerint sokkal kevesebben jelentkeznek, mint a UWC ösztöndíjra, ezért kalkulációnk szerint a nyerési esélyek is minimum tízszer akkorák, mint a többi ösztöndíj esetében.

A szingapúri iskolába (UWC South East Asia), a holland iskolába (UWC Maastricht) és a szváziföldi iskolába (Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa) lehet közvetlenül is jelentkezni.

Ilyenkor azonban az iskolák nem adnak ösztöndíjat, tehát a teljes költséget (amely akár közel harmincmillió forint is lehet egy tanévre) ki kell fizetni. Ehhez képest nyújt jelentős hozzájárulást az iskola akkor, amikor részösztöndíjat kínál fel egy nemzeti bizottságnak.  

Az ösztöndíj által nem fedezett járulékos költségek finanszírozását is a családoktól várják az iskolák.

A hátrányos helyzetű ösztöndíjakat csak akkor tudjuk meghirdetni, ha az ösztöndíjalapunk ezt megengedi. Ezért szolidaritásból kérjük, hogy a részösztöndíjat elnyerő családok támogassák az egyesület ösztöndíjalapját két éven keresztül évente ötszázezer forinttal.

A válogatás írásbeli és szóbeli része is magyar nyelven zajlik. 

Aki több ország nemzeti bizottsága által meghirdetett ösztöndíjpályázat jelentkezési feltételeinek is megfelel, az is csak egyben jelentkezhet az ösztöndíjpályázatra. 

A jelentkezési határidő 2022. január 8. 23:59.