Ugrás a részletekre ↓

Mi az UWC?

A United World Colleges (UWC; „Egyesült Világ Iskolái”) egy globális mozgalom, amely az oktatást az embereket, a nemzeteket és kultúrákat egyesítő erővé teszi a béke és a fenntartható jövő elérésére.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

 

Az UWC-ben arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy tehetségüket és energiájukat a társadalmi változásokba fektessék, függetlenül attól, hogy milyen pályára készülnek a jövőben. Ígéretes, szenvedélyes diákokat választunk ki a világ minden tájáról, és megadjuk nekik a tudást, a készségeket és az önbizalmat, hogy a pozitív változás mozgatórugói legyenek.

És hogyan tanítsunk meg valakit arra, hogy egy jobb világot építsen?

  • A mienk egy valóban globális mozgalom. Az UWC-t ma négy kontinensen 18 oktatási intézmény alkotja. Többségük a 16-19 éves korosztályra összpontosít, de vannak, amelyek fiatalabb diákokat is oktatnak. Minden egyes iskola egyedi helyszínnel és jelleggel rendelkezik, és arra törekszik, hogy a fiatalok energiáját és idealizmusát empátiává, felelősségtudattá és élethosszig tartó cselekvéssé alakítsa.
  • Szándékoltan sokszínűek vagyunk. Az UWC nemzeti bizottságai több mint 150 országban és területen képesek elérni és kiválogatni a különböző hátterű, kultúrájú és tapasztalatú fiatalokat. Minden iskolára jellemző, hogy benne a diákok a világ minden tájáról szereznek barátokat, és ezáltal mélyebb megértést nyernek a különböző gondolkodásmódokról
  • Megválogatjuk a diákjainkat, de nem vagyunk kirekesztőek. Az UWC olyan együttérző, idealista diákokat keres, akik szeretnék jobbá tenni a világot. Hisszük, hogy a pénz nem lehet akadálya a jó oktatásnak. Az UWC nemzeti bizottságai által kiválasztott diákok több mint 80%-a teljes vagy részleges pénzügyi támogatásban részesül, amelyet nagylelkű támogatóink finanszíroznak. Menekültügyi kezdeményezésünk (az ún. Refugee Initiative) szintén évek óta teljes ösztöndíjakat adományoz a konfliktus-sújtotta területekről származó, lakóhelyüket elhagyni kényszerült fiataloknak. A formális oktatáson kívül rövidebb oktatási programokat is kínálunk olyan témákban, mint a felelős vezetés (leadership), az egyenlőség és a fenntarthatóság, így még több ember számára biztosítjuk az UWC-képzés lehetőségét.
  • Nagyra tartjuk a szolgálatot, csakúgy, mint a tudást. Iskoláinkban a 16-19 éves diákok az International Baccalaureate Diploma Program (IBDP, nemzetközi érettségi program) keretében tanulnak, amely egy világszerte elismert tanmenet és középiskolai programot záró vizsga, amelynek kidolgozásában és fejlesztésében az UWC kulcsszerepet játszott. Az IBDP olyan tudást és készségeket ad a diákoknak, amelyekkel világszerte sok egyetem, köztük a legjobbak is elérhetővé válnak számukra. Arra is ösztönzi őket, hogy mérlegeljék, hogyan tudják aktívan támogatni a közösségüket, és olyan kezdeményezéseket hozzanak létre, amelyek felelős vezetésre, csapatmunkára, kreativitásra és önbizalomra tanítanak.
  • Példaképek közösségét építjük. Az UWC öregdiák-hálózata közel 60 000 fős, és tagjai a világ minden pontján megtalálhatók. Minden itt végzett diák más-más utat követ érdeklődési köre és tehetsége szerint. De mindannyian magukkal viszik az UWC eszmeiségét, és bátor cselekvéssel, személyes példamutatással és önzetlen, felelős vezetéssel kisebb vagy nagyobb változásokat érnek el.
ISKOLÁINK
Rövidkurzusaink