Ugrás a részletekre ↓
map

UWC South East Asia

Szingapúr

5 600 diák
4-18 éves korosztály 

Alapítás éve

1971

3 March 2017

Az 1971-ben Lee Kuan Yew akkori miniszterelnök által Singapore International School (Szingapúri Nemzetközi Iskola) néven megnyitott UWC South East Asia (UWCSEA) 1975-ben vált az UWC-mozgalom teljes jogú tagjává. Az 1990-es években már 4 éves kortól fogadta a diákokat, 2011-ben pedig egy második campusszal bővült. Az UWCSEA ma tehát már két campusra terjed ki, és több mint 100 nemzetiségű diákja van, akik bejáró és bentlakó csoportokat alkotnak. A soknyelvű közösség minden évben 600-800 új diákkal gazdagodik, akik minden évfolyamon csatlakoznak.

Három különleges vonás

  • Sokszínűség – Az UWCSEA tanulmányi programjának alapvető célja, hogy minden diák elmélyedhessen az UWC célkitűzéseiben és értékrendjében. Az iskola különös figyelmet fordít arra, hogy a frissen felvett diákok eltérő kulturális és élettapasztalatokkal érkezzenek. Éppen ezért az UWCSEA egészen fiatal kortól kezdve ideális teret nyújt a kultúrák és a személyek közötti párbeszédre és megértésre.
  • Nyüzsgő környezet – Szingapúr városállama kis területének és a Dél-Kelet Ázsián belüli központi elhelyezkedésének köszönhetően lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyszerre ismerkedjenek meg a szingapúri és a környező ázsiai országokkal.
  • K-12 koncepció-alapú tananyag – Az UWCSEA-beli tanulmányi-nevelési program öt eleméből négy – tanulmányok, szabadtéri oktatás, személyes és társadalmi nevelés, valamint önkéntesség – a K1-től a 12. évfolyamig jól kidolgozott tantervvel rendelkezik, amely a tanulókat egy tudatosan holisztikus, interdiszciplináris és tapasztalati tanulási megközelítéseken alapuló, az IBDP-hez vezető oktatási programon vezeti végig.
A tanteremben
 

Az UWCSEA-beli oktatás kiindulópontjaként és végcéljaként az UWC küldetése vezérli a tanulással kapcsolatos minden döntést. Az oktatási cél az, hogy holisztikus, értékalapú oktatást nyújtsunk, amely támogatja a tanulókat abban, hogy egyénként és a globális társadalom tagjaként is fejlődjenek. Ez az alapja minden tantermi tanulásnak, és meghatározza az oktatási-nevelési terv tartalmát.

A jól-lét és a tanulási elvek olyan környezetet teremtenek, amelyben a diákok az UWCSEA tanulási program öt, egymással összefüggő elemén keresztül – tanulmányok, tevékenységek, szabadtéri oktatás, személyes és társadalmi nevelés, valamint szolgálat – fejleszthetik tudásukat és megértési képességüket. Bár a diákok nem töltenek mindegyik elemmel ugyanannyi időt (az év nagy részében a tanulmányi elem tölti ki a nap nagy részét), ezek mégis egyenlő értéket kapnak.

A program arra törekszik, hogy minden diáknak az életkorának megfelelő lehetőségeket biztosítson a személyes tulajdonságok és készségek fejlesztésére, a koncepcióalapú K-12 tanterv pedig mindkét campuson érvényben van. A diákokat az életkoruknak megfelelő tanulási módszerrel vezetik végig az egyes tantárgyi tudományterületeken azzal a céllal, hogy olyan tudást szerezzenek, amely a 11. és 12. évfolyamon az IBDP-ben, illetve azon túl is sikerrel boldogulnak tanulmányaikban.

A széleskörű Home Languages Programme (anyanyelvi program) támogatja az angolon kívül más nyelvet beszélő, többnyelvű diákok minden korosztályát abban, hogy szinten tarthassák az otthonukban beszélt nyelvet. Ennek az a célja, hogy lehetőséget teremtsen a diákoknak mind a tanulmányi, mind a kommunikációs nyelvi készségeik fenntartására és fejlesztésére, amennyiben csatlakozni kívánnak a 9. és 10. osztályos tanulmányi programban kínált UWCSEA First Language (anyanyelvi) programhoz, mely előkészítőként szolgál az adott nyelv IBDP-ben való tanulásához.

A 11. és 12. évfolyam számára az UWCSEA a Nemzetközi Érettségi Programot (International Baccalaureate Diploma Programme; IBDP) kínálja. A 9. osztályban csatlakozó diákok számára egy kétéves program érhető el, a 10. évfolyamhoz csatlakozók a Foundation IB (IB-alapozó) programot végezhetik el. A szokásos tantárgyak mellett az UWCSEA kínál még holland, hindi, indonéz, japán, koreai, kínai és orosz nyelvórákat, valamint tervezési technológia, számítástechnika, környezeti rendszerek és közösségek, globális politika, pszichológia, filozófia, testnevelés és egészségtudomány, tánc, film, zene, képzőművészeti és színművészeti órákat is.

A tantermen kívül
 

Az UWCSEA tanulási környezetét úgy alakították ki, hogy támogassa a jól-létét és ezáltal a hatékony tanulást. A fő cél az volt, hogy minden diák úgy érezze, hogy értékelik, gondoskodnak róla, biztonságban van és támogatják. A cél az, hogy a tanulók erős szociális és érzelmi készségeket fejlesszenek ki magukban, hogy jobb legyen a viszonyulásuk önmagukhoz és másokhoz, rugalmasabbá váljanak és fejlesszék önértékelésüket, megoldják a konfliktusokat, részt vegyenek a csapatmunkában, és pozitívan viszonyuljanak önmagukhoz és a körülöttük lévő világhoz.

A tanulók rendszeresen lehetőséget kapnak arra, hogy megfigyeljék és megvizsgálják az őket körülvevő természeti világot, miközben biztonságosan próbára teszik saját képességeiket, mind önállóan, mind másokkal együttműködve. Ez minden évfolyamon magában foglalja az iskola kertjeinek és más természeti tereknek a felfedezését, beható tanulmányozását az iskolai nap részeként.

Minden tanuló részt vesz az életkorának megfelelő, a K-12-es tantervünkhöz, valamint az UWCSEA oktatási-nevelési programunk egyéb elemeihez közvetlenül kapcsolódó önkéntes tanulási tevékenységekben. Bár az önkéntesség lehetőségei campusainkban eltérőek, függetlenül a campus, az iskola, az évfolyam vagy az osztályterem jellegétől, minden diák a tantervünkben meghatározott három tanulási terület mindegyikén igyekszik helyt állni:

  1. Tudatosság – felkészülés a cselekvésre
  2. Rendszerben gondolkodás a fenntartható fejlődés érdekében
  3. Cselekvés – a változás elindítója

Az együttérzés és a felelősségtudat fejlesztése közben a Service (önkéntes) program lehetővé teszi a diákok számára, hogy az UWC értékeit tettekre váltsák, miközben az önkéntességre vonatkozó tanterv által irányított, kiteljesítő és kifizetődő tapasztalati tanulási lehetőségekben vesznek részt.

Az UWC küldetésének középpontjában álló önkéntesség lehetővé teszi a diákok számára, hogy aktívan hozzájáruljanak a társadalmi és környezeti problémák megoldásához, mind helyi, mind globális szinten. Ahogy a diákok jobban megértik, hogy miért is léteznek ezek a problémák, rájönnek arra, hogy mindenki részt vehet a megoldásukhoz szükséges tájékozott, céltudatos cselekvésben.

A campusokon belül és kívül is minden diák olyan az életkorának megfelelő szabadtéri oktatási tapasztalati kihívásokban vesz részt, amelyek gondosan megtervezett, fokozatosan haladó, fokozatos fejlesztéssel növelik az egyén terhelhetőségét, az együttműködési és a vezetői képességét.

A tanulási lehetőségek ezután kibővülnek, amikor a diákok olyan tapasztalati kihívásokat vállalnak, amelyek a rugalmasságot, az együttműködést és a vezetői készségeket fejlesztik. Akár az iskola természetes környezetét fedezik fel a K1-ben, akár a vízszűrésről tanulnak 3. osztályban, vagy a magaskötélpályán próbálják ki magukat 8. osztályban, a diákok egyre jobban bíznak saját fizikai képességeikben, és érzelmi ellenállóképességet szereznek a nehéz helyzetek elviseléséhez.

A szabadtéri oktatásban elért eredményeket a diákok írásos reflexiói rögzítik. Ezek az eredmények megmutatkoznak azokban a jellemvonásokban, készségekben, tulajdonságokban és érettségben, amire a diákok a tanulmányaik során tesznek szert, és amit életük minden területén is hasznosítani tudnak. Az UWCSEA az Oregon State University-Cascades egyetemmel együttműködve longitudinális vizsgálatot folytat a szabadtéri oktatás hatásairól. Az időközi eredmények meggyőző bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a célzott szabadtéri oktatási program hosszú távú előnyöket biztosít a tanulók számára.

A diákélet és a tanulás másik fontos része, a sokrétű Activities program lehetőséget nyújt a diákoknak, hogy új érdeklődési köröket fedezzenek fel, fejlesszék erősségeiket és kövessék szenvedélyeiket. Ezt megtehetik a már meglévő foglalkozásokon, vagy úgy, hogy találnak olyan diákokat és munkatársakat, akik csatlakoznak hozzájuk egy új tevékenység elindításában, miközben hasonló gondolkodású barátokra tesznek szert, és kapcsolatba lépnek az iskola más évfolyamainak és részeinek diákjaival.

Rövid kurzusok (Short Courses) 

Az Initiative for Peace (IfP; „Békekezdeményezés”) program 2001-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a globális, országos és regionális szinteken is előmozdítsa a béke ügyét. Az évente megrendezésre kerülő konferenciákat a 11. évfolyamba járó diákok bonyolítják le egész éves tervezés és felkészülés után. Mindkét kampusz diákjai közösen vesznek részt a felkészítő programban, melyet erős közigazgatási, problémakezelő és -megoldó valamint történeti és politikai szakmai háttérrel rendelkező tanárok tartanak. Mindez annak érdekében, hogy a helyből (résztvevőnek) érkező ifjúsági vezetők számára gördülékenyen tudják levezényelni a rendezvényt.

Az UWCSEA elérhetővé tett egy IfP toolkit nevű eszköztárat a pedagógusok és más ifjúsági vezetői szervezetek számára, akik a programot saját környezetükben és közösségeikben szeretnék megismételni és adaptálni. 

Campus és létesítmények 

Mindkét campus kivételes létesítményeket kínál a gyakorlatias és technológiailag integrált tanulási programhoz. A legmodernebb technológiával és eszközökkel felszerelt tantermektől, informatikai forrásközpontoktól és könyvtáraktól kezdve a professzionálisan felszerelt előadótermeken át a kiváló sportolási lehetőségekig a környezetet úgy alakították ki, hogy az UWCSEA tanulási program mind az öt elemét támogassa.

Akár a célzottan épült East Campus, akár a Dover Campus esetében (a korábbi Szent János Katonai Iskola területén), a meglévő infrastruktúra újragondolásával kialakított közös tanulási terek segítik a közösség formálódását. A különböző életkorokhoz szabott létesítmények minden diák számára többféle lehetőséget biztosítanak arra, hogy közvetlen környezetükben autentikus tanulási tapasztalatokat szerezzenek.

A GreenMark Platinum Super Low Energy minősítés mindkét campuson azt jelenti, hogy a legmagasabb „zöld épület” szabványnak sikerült megfelelniük Szingapúrban, és továbbra is a helyi ambiciózus fenntarthatósági célok eléréséhez való hozzájárulás érdekében meghatározott referenciaértékek szerint működnek. Az épületek környezeti és tervezési szempontjait lehetőség szerint beépítik a tanulási programba, segítve ezzel a diákok rendszerszemléletű gondolkodását és az iskola fenntarthatósági programját, hogy a diákokból elhivatott környezetvédőket neveljenek.

A Dover nevű campus a már korábban meglévő St. John’s Army School épületében nyitotta meg kapuit, a világ második UWC-iskolájaként, 1971-ben. Itt rengeteg öreg fa és számos nagy zöld terület van. Bár az iskola egy több évig tartó átalakításon esett át, ami 2017 januárjában fejeződött be, az ún. „Tent Plaza” (Sátor Csarnok) továbbra is a campus legnépszerűbb közösségi tere maradt. A Dover nevű campuson három kollégiumi épület van (Kurt Hahn-ház, Nelson Mandela-ház, Malala Yousafzai-ház), melyek a 190 fős 8-12. osztályos diák otthontól távoli otthonaként szolgálnak. 

Az UWC fenntarthatósági alapelvei szerint tervezett East Campus 2011 augusztusában nyitotta meg kapuit. Az épület a mai napig nemzetközi szinten is élen jár és példaként szolgál dizájn, innováció, elérhetőség és fenntarthatóság terén más iskolák számára. A Tampines House egy sokemeletes épület, mely a campusra néz és kb. 160 főnek, főként 8-12.-es diáknak ad otthont.

Földrajzi elhelyezkedés 

A Dover Campus 11 hektáron terül el Clementiben, ami a központi banki negyedtől nyugatra fekszik a Szingapúri Nemzeti Egyetem mellett. Az East Campus 5 és fél hektáron fekszik a Tampines nevű negyedben, Szingapúr gyorsan fejlődő északkeleti részén, a Changi Repülőtér közelében.

Felvételi folyamat 

A diákok többsége közvetlen jelentkezés útján nyer felvételt, s a célzott válogatás által olyan évfolyamok alakulnak így ki, melyeknek tagjai az UWC küldetése iránt elkötelezettek, és sokszínű háttérrel, ismeretekkel és érdeklődési körrel rendelkeznek. Az ösztöndíjas diákok az UWC nemzeti egyesületeinek rendszerén keresztül kerülnek kiválasztásra. Legtöbbjük a kétéves IB-programban vesz részt, de néhányan 3 vagy 5 éves ösztöndíjban részesülnek, amely az IB-programra való felkészítést is tartalmazza. Az iskolába való jelentkezésről további információt kínál az UWCSEA saját honlapja.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Kapcsolat


Dover Campus
1207 Dover Road,
Singapore 139654
East Campus
1 Tampines
Street 73,
Singapore 528704

18 Iskola világszerte